!
Onze experts over kluizen, brandkasten en meer!
Wat is een inbraakwerende kluis?

Wat is een inbraakwerende kluis?

Martijn Zandvliet
Geschreven door Martijn Zandvliet
Geplaatst op 20 Maart 2015

In feite biedt iedere kluis een bepaald niveau van inbraakwerendheid. Maar waar het natuurlijk echt om gaat is of de kluis zoveel weerstand biedt tegen inbraak zodat u de inbreker buiten houd.

In het blogartikel geven wij u achtergrondinformatie over inbraakwerende kluizen.

 1. Wat is een inbraakwerende kluis?
 2. Hoe wordt inbraakwerendheid van een kluis gemeten?
 3. Normen voor inbraakwerende kluizen
 4. Hoe zit het met het slot op een inbraakwerende kluis?
 5. Verankering
 6. Waardeberging & verzekerde waarde
 7. Hoe herken ik een inbraakwerende kluis?
 8. Video inbraakwerende test en aanvalsmethodes volgens EN 1143-1

1. Wat is een inbraakwerende kluis?

Een inbraakwerende kluis is een kluis die vertraging biedt tegen onbevoegde toegang tot de kostbaarheden (inhoud) in een onbeheerde situatie.

Inbraakwerende dreiging

 • Ongedefinieerd - vooraf weten we niet welk type inbreker op bezoek komt!
 • Situatie afhankelijk - moeilijk toegankelijk of juist makkelijk (denk hier bij aan inbraakdetectie, kelder, trapkast, andere obstakels)
 • Buit afhankelijk - is er veel of weinig te halen?
 • Ervaring - is de inbreker een gelegenheidsdief of georganiseerde misdadiger?
 • Voorkennis - weet de inbreker welke kluis en type aanwezig is, of heeft hij geen idee?
 • Beschikbare gereedschappen - lichte of zware gereedschappen, en veel of weinig gereedschappen?

2. Hoe wordt inbraakwerendheid van een kluis gemeten?

inbraakwerend-aanval-kluis_2Er is maar 1 manier om de inbraakwerendheid van een kluis te meten... en dat is aanvallen!

Het aanvallen van een kluis gebeurt niet zomaar, maar bij testinstituten die kennis, kunde én middelen bezitten. In een laboratorium worden kluizen en haar constructies bestudeerd, geanalyseerd en aangevallen.

Testinstituten

In Europa zijn er een aantal toonaangevende testinstituten, dit zijn:

 • VdS, Duitsland
 • CNPP, Frankrijk
 • Istituto Giordano, Italië
 • SP, SBSC, SSF, Zweden

Bovenstaande testinstituten zijn door ESSA goedgekeurd en gea ecbs-logo-rgbccrediteerd om ECB.S certificaten af te geven. Het ECB.S certificaat is het hoogst haalbare voor kluizen en staat garant voor onafhankelijk gecontroleerde kwaliteit.

Daarnaast is in deze testinstituten tientallen jaren kennis en kunde aanwezig voor het testen van kluizen op inbraakwerendheid. Tijdens het testen wordt uitgegaan van de meest ongunstigste situatie, zogenaamde 'worst case':

 • Volledige kennis
 • Vrije keus methode & gereedschap
 • Optimale condities
 • Stops voor rust en overleg
Overige testinstituten zijn:
 • LPCB, Engeland
 • Czech Tresortest, Tsjechië
 • IMP, Polen

50px-Dialog-information_on.svgIn de praktijk is gebleken dat niet ESSA goedgekeurde testinstituten kluizen hoger inschalen. Het testen van inbraakwerende kluizen is een humane interventie (wordt uitgevoerd door de mens), en kan daarom per instituut verschillen. Er zijn voorbeelden van kluizen die Grade V EN 1143-1 gemarkeerd zijn en in een ECB.S geaccrediteerd instituut uitkomen op een Grade II. Zie ook ECB.S persbericht januari 2010 "Black sheep - fail the safe test"

Europese normering voor kluizen zijn prestatienormen

In tegenstelling tot verouderde normeringen als NCP, VDMA zijn de Europese Normen prestatienormen. Dat wil zeggen dat er op basis van de gebruikte gereedschappen en benodigde tijd een score wordt behaald om een opening1) te maken. Hoe hoger de score, hoe hoger de classificatie van de kluis.

Opmerking

1) De Europese Norm verstaat onder het creëren van een opening een handgat (ter grootte van 125cm2, rond, vierkant of rechthoekig) of een mangat (ter grootte van 1000 cm2 rond, vierkant of rechthoekig) of kluisdeur 300 mm geopend.


3. Normen voor inbraakwerende kluizen

Voor inbraakwerende kluizen wordt onderscheid gemaakt in de volgende veiligheidsnormen:

 • EN 14450 Europese Norm voor privékluizen Security Level S1 en S2 2)
 • EN 1143-1 Europese Norm voor kluizen Grade 0 t/m klasse VI 3, 4)
 • EN 1143-2 Europese Norm voor afstortkluizen Grade DI t/m klasse DIV 3)

Opmerkingen

2) Voor EN 14450: 'Security Level' wordt ook wel 'Klasse' genoemd.

3) Voor EN 1143-1 en EN 1143-2: 'Grade' wordt ook wel 'Klasse', 'CEN' of 'Eurograde' genoemd. Voor EN 1143-1 en EN 1143-2 worden de Grades aangeduid met een Romeins teken (I, II, etc.)

4) Voor EN 1143-1 loopt de classificatie door tot Grade X. Deze hogere klassen worden ingezet voor kluiskamers. Kluizen gaan tot Klasse VII.

De NCP en VDMA norm is inmiddels verouderd en vervangen door de Europese Norm EN 14450. Ter indicatie van de veiligheid van een kluis wordt deze aanduiding echter nog veelvuldig toegepast. Vanaf 1 januari 2016 zal deze aanduiding volledig vervallen. Let op: het betreft hier kluizen gebouwd volgens voorschriften (constructiekenmerken). Deze zijn niet getest en niet gecertificeerd.


4. Hoe zit het met het slot op een inbraakwerende kluis?

In de Europese Normering voor kluizen staat tevens gedefinïeerd hoeveel én aan welke klassificatie kluissloten moeten voldoen. Afhankelijk van de klasse van de inbraakwerende kluis worden 1 of 2 sloten toegepast die moeten voldoen aan EN 1300 (Europese Normerming voor kluissloten).

Normering Slot benodigd volgens  Aantal
EN 14450 EN 1300  
S1 klasse A 1
S2 klasse A 1
EN 1143-1 & EN 1143-2    
Grade 0 klasse A 1
Grade I klasse A 1
Grade II klasse A 1
Grade III klasse B 1
Grade IV klasse B 2
Grade V klasse B 2
Grade VI klasse C 2

Opmerking

Om te voldoen aan certificering moet de fabrikant een slot plaatsen conform de normeringseis. In de praktijk hoeft u dus geen rekening te houden of het slot gecertificeerd is. Bij een Europees gecertificeerde inbraakwerende kluis is dat altijd zo!


5. Verankering van een inbraakwerende kluis

IMG_0878Een kluis die minder dan 1000 kg weegt, moet volgens de Europese Norm voor kluizen worden verankerd voor maximale bescherming. Om daadwerkelijk dekking te verkrijgen is het vaak ook een eis van de verzekering.

Overigens staat in de Europese Normen voor inbraakwerende kluizen beschreven welke weerstand de verankering dient te hebben. Ook dit is een onderdeel van de testprocedure!

Verankeringsmethodes

Verankeren aan een betonnen vloer of muur zorgt voor de best mogelijke bevestiging. In een dergelijke situatie volstaan mechanische ankers. In uitzonderlijke situaties, waarbij de dikte van vloer of muur beperkt is, of van mindere kwaliteit, dan kan chemisch verankeren vaak een goed alternatief zijn. Uiteraard wordt de kwaliteit van de bevestiging uiteindelijk bepaald door de 'zwakste' schakel.

Zelf verankeren? Is zondermeer goed mogelijk indien u de juiste gereedschappen en kennis hebt. Voor (kleine) privékluizen is dit zelfs heel goed zelf te doen. Grotere en met name zwaardere kluizen worden doorgaans door een professionele installateur geplaatst. Deze zorgt niet alleen dat er correct verankerd wordt, maar zorgt ook voor een veilige plaatsing. Indien u plaatsing wilt laten uitvoeren, ga naar: plaatsen en verankeren kluis.


6. Verzekerde waarde & waardeberging

Verzekerde waarde

Door verzekeraars wordt een contante waarde gekoppeld aan de verschillende weerstandsklasses als indicatie voor de dekking.

Hierbij wordt uitgegaan van een inbraakwerende kluis die zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt en niet-beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Door andere en extra genomen beveiligingsmaatregelen kan een verzekeraar afwijken van de dekkingsindicatie.

50px-Dialog-information_on.svgHet is altijd raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij als u specifieke kostbaarheden met hoge waarde of veel contant geld wilt opbergen.

 

Waardeberging

Onderstaande tabellen zijn geldig voor België en Nederland. Zie ook website van het ECB.S 'Insurance amounts in Europe' voor andere landen in Europa.

Normering Waardeberging (Nederland & België)
EN 14450   Contant geld Kostbaarheden
Security Level S1 € 2.500 € 5.000
Security Level S2 € 5.000 € 9.000
EN 1143-1 EN 1143-2     
Grade 0  - € 7.000 € 14.000
Grade I Klasse DI € 10.000 € 20.000
Grade II Klasse DII € 25.000 € 50.000
Grade III Klasse DIII € 45.000 € 90.000
Grade IV Klasse DIV € 75.000 € 150.000
Grade V  - € 125.000 € 250.000
Grade VI  - € 250.000 € 500.000
Grade VII - in overleg met verzekeraar

7. Hoe herken ik een inbraakwerende kluis?

HS2021K_OPEN2Constructiekenmerken

Er zijn een aantal uiterlijke constructiekenmerken waaraan u een inbraakwerende kluis kunt herkennen.

 • Een inbraakwerende kluis heeft een solide sluitwerk met grote schoten
 • Er is een relatief hoge drempel van kluisdeur naar het kozijn waar de kluisdeur in valt
 • Dikke wanden en kluisdeur
 • Verankeringsgaten in de bodem en / of achterwand
 • Geïntegreerde dievenklauw aan de scharnierzijde van de kluisdeur

Overigens zijn er veel (meer) onzichtbare kenmerken die een kluis goed inbraakwerend maken. Hierbij kunnen we denken aan:

 • Speciale barrière vulling
 • Anti-boor profielen in de kluiswanden
 • Anti-snijbrander platen
 • Gebruik van bijzondere en harde metalen zoals mangaanstaal, carbide platen
 • Glasplaten die in verbinding staan met actieve noodschoten

Certificaat en type plaatje in de kluis

Bij een geteste én gecertificeerde kluis hoort natuurlijk een certificaat. Een papieren certificaat wordt uitgereikt aan de fabrikant. Met dit certificaat is de fabrikant gemachtigd om het typeplaatje in de betreffende kluis aan te brengen. Het fabricageproces staat onder toezicht van het certificeringsinstituut en steekproefsgewijs worden controles uitgeoefend om de juiste fabricagemethode te waarborgen. Daarnaast moet de fabrikant aan de nodige ISO kwaliteitsprocedures voldoen.

De kluis zelf wordt aan de binnenkant voorzien van een label. Dit is een (aluminium) typeplaatje en geplaatst op de achterzijde van de kluisdeur. Hierop staat vermeld of de kluis onder gecontroleerde fabricage is geproduceerd en getest volgens de aangegeven weerstandsklasse.

ECB.S Klasse III EN 1143-1 kluis ECB-S_S1_label kluis
Klasse III kluis volgens EN 1143-1 Klasse S1 kluis volgens EN 14450

 


8. Video inbraakwerende test en aanvalsmethodes volgens EN 1143-1

Martijn Zandvliet
Geschreven door Martijn Zandvliet
Geplaatst op 20 Maart 2015
Categorieën: Wat is een kluis?
Chat