Filter op type verankering

Alle inbraakwerende kluizen kunnen worden verankerd via de bodem en / of de achterwand van de kluis.

Het aantal verankeringsgaten is niet bepalend voor de kwaliteit van de kluis. Bepalend is of de kluis gecertificeerd is tegen inbraak én ontvreemding. In de Europese Norm EN 14450, EN 1143-1 en EN 1143-2 maken de verankering en het verankeringsmateriaal integraal onderdeel uit van de testprocedures. Hierbij wordt met grote kracht aan de kluis getrokken om diefstal van de kluis te simuleren.

Meer achtergrondinformatie:


Brandwerende kluis

Een aantal brandwerende kluizen kan worden verankerd, het zij alleen via de bodem. Een brandwerende kluis kan onmogelijk via de achterwand verankerd worden. Het zou immers een verzwakking zijn van de barrière en warmte zou er gemakkelijk langs binnenkomen.
 

Inbouwkluizen

Inbouwkluizen zoals muur- en vloerkluizen hebben in hun constructie reeds voorzieningen voor inbouw in de muur of vloer. Deze voorzieningen zijn specifiek en inbouwkluizen worden doorgaans door een aannemer geplaatst tijdens de (nieuw)bouw of achteraf.